Trang chủ » Liên hệ

Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NCC

Địa chi: Tổ 18, ngõ 95 Gia Thượng, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 22116789

Gmail: Salencc01@gmail.com

Website: Giacongcokhincc.com